Leder

Jens Olav Jensen    Epost: jens@båtforening.no    Tlf: 96213222

Nestleder

Tor Olav Jensen    Epost: tor@båtforening.no    Tlf: 96213222

Kasserer

Mr kasserer

Sekretær

Mr Sekretær

Styremedlem

Mr Styremedlem 1

Styremedlem

Mr Styremedlem 2

Havnesjef

Mr havnesjef

vesterålen